Sällquist Löner 
   Home      Tjänster

 Våra tjänster

·        Löneberäkning enligt lagar och centrala och lokala avtal

·        Lönespecifikationer

·        Banklista

·        Bokföringsunderlag

·        Övertidsjournal

·        Skattedeklaration

·        Inhämtning av skatteuppgifter från Skatteverket

·        Kontrolluppgifter

·        Semesterskuld

·        Hantering av reseräkningar

·        Statistik

·        Beräkning av retroaktiva löner

·        Semesterberäkning

·        Årsskifteshantering

·        Arbetsgivarintyg

·        Frånvarostatistik

·        Underlag för lönerevision