Sällquist Löner 
   Hem

Välkommen till Sällquist Löner

Personalens löner är den största kostnaden för många företag. Hanteringen av lönerna tar också mycket tid, som kan användas för andra ändamål. Det tar tid både för själva löneberäkningen och för att hålla reda på det stora regelverket. Lagar och avtal, centrala och lokala, förändras hela tiden. Det räknas därför som det mest komplicerade av alla regelverk. Mycket pengar och många regler gör att även små fel kan kosta mycket för arbetsgivaren.

Eftersom löneadministrationen är lätt att lämna ut är det många företag som väljer att göra detta. För företag med mindre än 200 anställda lönar det sig sällan att sköta denna själva, även om man har en egen ekonomiavdelning. Genom att lämna ut lönen till ett annat företag minskar också risken för att känsliga uppgifter sprids till obehöriga inom företaget.

På Sällquist Löner finns många års erfarenhet av löneadministration. Lämna in det attesterade underlaget, när löneperioden är slut, och invänta sedan lugnt utbetalningsdagen. Den sparade tiden kan användas till kärnverksamheten.